Radio Approxim Live NL 2011/12/13

 
 


De opkomst van Radio Approxim is, zoals de meeste ontwikkelingen in de moderne muziek, een antwoord op hun ervaring met geïmproviseerde jazz. Vandaar de waarschuwing als bijschrift van elke CD van dit gezelschap: Probably Not Your Kind Of Jazz. Dit is duidelijk herkenbaar in de benadering van de musici die een meer intellectuele, niet dansbare en nog minder commerciële houding aannemen tot het traditionele publiek. De leden van Approxim geven in wisselende samenstelling elke zondagochtend een gratis toegankelijk maar slecht bezocht koffieconcert en maken wekelijks twee geluidsregistraties van 60 minuten die wereldwijd te beluisteren zijn via hun website.
Approxim blijft uit de buurt van traditionele opvattingen en technieken, maar ontlokt graag onconventionele geluiden aan traditionele muziekinstrumenten en huishoudelijke apparatuur. Daarbij is de basis van een vaste en vooraf bepaalde vorm geëlimineerd en de rol van improvisatie is dienovereenkomstig verhoogd. Bij Approxim worden muzikanten niet gehinderd door enige voorkennis. De leden van Approxim zijn tevens oprichter van het platform nieuwe experimentele muziek, de organisatie achter het PNEM Sound Art Festival.

v.l.n.r.: Karel den Biggelaar, Victor Notermans, Antoon Versteegde, Jan Jongedijk, Robert Snijders, Dan Hoevenaars


Hamburger Sportshule: Fittnoise 2011/12
Next Stop 2013


The music institute Radio Approxim is a response to experiences with improvised jazz. Hence the warning as the caption of each sound from this company: Probably Not Your Kind Of Jazz. This is evident in the approach of the musicians who take a more intellectual, not danceable and less commercial attitude to the traditional audience. Approxim stays away from traditional ideas and techniques, but elicits like unconventional sounds of traditional musical instruments and household appliances, neither are the musicians impeded by any knowledge. The members of Approxim are also founders of the new platform experimental music, the organization behind the PNEM Sound Art Festival. Recently Radio APPROXIM took part in a series of international radio projects in the Portuguese capital Lisbon, in cooperation with the Lisbon Architecture Triennial. To this end they made an 'audio portrait' of their hometown Uden, in which the atmosphere and space with sounds of their city was mapped. At first, a base tape was made from a 20-minute journey through the landscape of Uden, which was recorded as a single track. Afterwards more layers with local sounds were recorded and mixed to the final audio portrait, named ‘Next Stop’. The premiere of the piece was played in Lisbon, during the Architecture Triennial and simultaneously worldwide via Radio Stress.fm. During the festival you can not only hear the soundtrack, but also view the video that was made during the rough journey around Uden.


www.approxim.com


Renzo_Spiteri.html